Vilkår

Dette er de generelle vilkår gjeldene for alle tjenester knyttet til smskiosken.no.
Vilkårene ble sist oppdatert 24.05.2022.

Ansvar og misbruk


Kunden står selv ansvarlig for alle meldinger som sendes via vår tjeneste ikke strider med den til enhver tid gjeldende lovgivning, og er således både juridisk og økonomisk ansvarlig for alle utsendelser. Masseutsendelser til ukjente mottagere er ikke tillatt i henhold til norsk lov, og vil kunne få strafferettslige konsekvenser.

Smskiosken.no loggfører alle meldinger som sendes ut, og ivaretar den aktuelle IP-adressen som benyttes for å sende ut meldinger. Dette for å kunne spore eventuelt misbruk i etterkant, samt for å kunne dokumentere kreditering av konto.

I lovens videste forstand skal leverandøren eller underleverandører aldri stilles til ansvar for noen skader eller tap som følge av bruk eller manglende mulighet for bruk av tjenesten, selv om leverandøren har blitt informert om slike skader.

 

Betaling og gyldighet


Betaling gjennomføres med kredittkort. Dette sikrer en trygg og enkel betalingsform for begge parter.
Ubrukte SMS som er kjøpt og har vært ubrukt i over 12 måneder vil automatisk bli slettet.

 

Endringer i avtale og/eller prisstruktur


Kunden plikter å til enhver tid sørge for at brukerinformasjon som e-post og telefonnummer er oppdatert og medfører riktighet.

 

Uforutsette problemer


Smakiosken.no formidler alle SMSer via eksterne operatører før de når mottakerne. Ved problemer rundt transport av SMSer som medfører at mottaker ikke mottar sine SMSer skal Smskiosken.no ikke stilles ansvarlig, men gjøre sitt ytterste for å søre for en operativ tjeneste så fort som mulig. Fortløpende oppdateringer knyttet til SMSkiosken.no sine tjenester blir publisert på vår nettside, sosiale medier og direkte til kunde via e-post.

 

Brudd på vilkår


Smskiosken.no forbeholder seg retten til å kunne stenge kundens konto, når som helst. Ved stenging av konto vil Smskiosk.no tilbakebetale innestående beløp fortløpende, så sant kunden ikke har gjort seg skyldig i avtalebrudd som kan føre til strafferettslige etterspill. Innestående saldo vil da bli tilbakehold inntil saken er avgjort.

 

Tilbakebetaling


Kunden kan ikke kreve tilbakebetalt innestående saldo med mindre følgende problem har oppstått i etterkant av bestilling:
1. Vedvarende mangel på samtrafikk mellom våre nettsider og operatøren SMSene formidles gjennom.
2. Tekniske problemer forbundet med nettsidenes annonserte funksjonalitet som Smskiosken.no kan holdes ansvarlig for, og som ikke utbedres og løses innen 2 arbeidsdager etter at de inntreffer.

Smskiosken.no er ikke ansvarlig for konsekvensskader dersom en SMS er sendt, eller forsøkt sendt via nettsidene, og ikke kommer frem til mottager. Tjenesten stilles til rådighet «som den er», uten garantier. All risiko forbundet med bruk av tjenesten tilfaller kunden.

 

Pris


Alle priser oppgis inklusive alle avgifter dersom ikke annet blir uttrykkelig spesifisert. Kunden kan til enhver tid velge å si opp sitt kundeforhold til Smskiosken.no. Kontoen vil da bli deaktivert fortløpende. Innestående saldo som ikke er benyttet blir ikke tilbakebetalt med mindre forutsetningene nevnt under avsnittet «Tilbakebetaling» foreligger.